Василь Верига. Дорогами Другої світової війни.

Світлій пам'яті Воїнів Української Дивізії «Галичина» що полягли
в боях з московсько-большевицькою навалою в липні 1944 року
під Бродами та всіх інших фронтах присвячує Автор


Основний зміст

Вступ до другого видання   (Іван Кедрин)

Від автора

Варшавське повстання 1944 року й українці

Історична документація повстання

Що говорять свідки

Чи здушували українські частини повстання

Дивізія «Галичина»
у совєтській та польській літературах

Коли і як творилася Дивізія "Галичина"?

Дивізія "Галичина" і совєтська пропаганда

Дивізія "Галичина" в польській літературі

Дивізія «Галичина» й цивільне населення

Бойова група Баєрсдорфа

Дивізія "Галичина" й концетраційні табори

Дивізія "Галичина" й Варшавське повстання 1944 р.

Дивізія «Галичина» —
збройне рам'я українського народу

Вступ

Назва Дивізії та її історія

З ким проти кого?

Чи дивізія "Галичина" колоніяльна частина?

Дивізія "Галичина" в полоні й діяспорі

Бібліографія

Вживані скорочення


Статті з періодики

Звіт Комісії Дешена   [ «Свобода», 1987 р. ]

Їм присвячувала велика ідея
(Дивізія «Галичина». Як це було)
  [ «Нові дні», 1998 р. ]


Документи

Для ілюстрації польсько-українських взаємовідносин в роках 1943-1944 подаємо цих кілька документів, закликів польського підпілля у формі летючок та звідомлень про дійсний стан на теренах Холмщини, які надсилали до Українcького Центрального Комітету у Кракові місцеві делеґатури чи Українські Допомогові Комітети. Всі ці документи походять з Архіву УЦК, який знаходиться в Науковому Товаристві імені Шевченка в Сарселю біля Парижа (Франція). Польські документи передруковано докладно, як на ориґіналах, без виправлення мови.

Летючки польського підпілля

"Polacy! Wszyscy do szeregu!"

"Do ludności ukraińskiej ... pow. Hrubieszowskiego"

"Do narodu ukraińskiego!"

"Ukraińcy!"

"Ukraińcy za Zbrucz!!!"

Звідомлення до УЦК в Кракові

звіт ... про ситуацію на Холмщині і Підляшші

УДК на повіт Грубешів ... до УЦК

дальше палення наших сіл на Грубешівщині

зізнання Дiдуха Константина ...

напад большевицьких банд на терені Чесанівщини

лист Михайла Федірчука, с. Гор. Потік.

відпис Начальника Канцелярії УЦК

Документи, що є відповіддю на нові наклепи деяких старих наклепників...

From the British Archives
Checking for War Criminals

Commission of Inquiry on War Criminals Report. Part I: Public
Honourable Jules Deschenes Commissioner. Chapter 1-8:

War Criminals in Canada?


Англомовне резюме цієї книги

A history in a nutshell

Ukrainian Division «Galicia» in Polish Literature

The Ukrainian Division in Soviet Literature

The Division «Galicia» in Ukrainian Partisan Literature


Про автора

Світлана Кузьменко   [ "Новий Шлях", липень 2001 р. ]
ПУБЛІЦИСТИЧНА ТВОРЧІСТЬ ВАСИЛЯ ВЕРИГИ


Також читайте

Василь Верига
НАША СОТНЯ ВЖЕ ГОТОВА   [ спомин автора з бою під Бродами ]


Корисні web-ресурси

Братство кол. Вояків 1-ої УД УНА

14th Grenadier Division SS Galicia (Nr. 1 Ukrainian)

World War II in Ukraine

Ukrainian Archive

Ostbataillon

Липень 1941. Вид на частину подвір'я львівської тюрми Бриґідки з рядами помордованих большевиками в'язнів.
Публічна маніфестація у Коломиї з нагоди проголошення формування дивізії «Галичина» 28 квітня 1943 р. Промовляє губернатор Галичини Отто Вехтер.
Дрогобич, 20 червня 1943. Свято вручення прапору добровольцям.
Добровольці дивізії «Галичина» прямують до вагонів, які мають їх відвезти до вишкільних таборів.
На залізничному двірці у Львові, 18 липня 1943 р.
Дрогобич, 12 листопада 1943. Ринок, прощання добровольців.
Дрогобич, 12 листопада 1943. Добровольці перед відправкою на вишкіл.
Одна з афіш, яка закликала вступати до Дивізії «Галичина» весною 1943 року.
На вагоні рисунок крейдою галицького Лева - гербу Дивізії «Галичина» ...
Г. Кульчицький. БРОДИ
Похорон стрільця Михайла Грицика. Словаччина, 10 листопада 1944.
Герб Дивізії "Галичина", жовтий лев на синьому полі щитика, який вояки носили на лівому рукаві повище ліктя

Канадське Наукове Товариство імені Шевченка, ч.21, 1979.  Накладом Братства кол. Вояків 1-ої УД УНА, 1998.  3-е доповнене видання.