Релігійне питання в Дивізії

Як відомо, в дивізіях СС не було військових капелянів. Виняток, мабуть, становила наша Дивізія, в якій були польові капеляни. В кожному полку і в самостійних куренях були капеляни. Їхнім зв'язковим, наче керівником при штабі, був о. Михайло Левенець. Отці капеляни були такі: о. Юліян Габрусевич, о. д-р Всеволод Дурбак, о. Емануїл Кордуба, о. Данило Ковалюк, о. д-р Осип Карпінський, о. д-р Йосиф Кладочний, о. д-р Василь Лаба, о. Василь Лещишин, о. Богдан Левицький, о. Сидір Нагаєвський, о. Любомир Сивенький, о. д-р Володимир Стецюк.

У своєму звідомленні о. Михайло Левенець від 6.12.1944 року писав, що духовна опіка в Дивізії є задовільна, незважаючи на доволі великі труднощі. Кожної неділі отці капеляни відправляють богослуження, подаючи кожночасно духовну опіку нашому вояцтву. Капеляни також помагають полагоджувати справи виєднання помочі родинам вояків, відбувають гутірки з вояцтвом, займаються культурно-освітньою працею, опрацьовують тижневий перегляд преси в українській мові.

У німців 70 відсотків населення уважають Різдво, пробуте в родинній атмосфері, майже за святу сповідь. Про це основно писав проф. Ґергард Шмідхен п. н. «Що є святе для німців?». Наші Різдвяні свята також викликали немале враження в німців. У моєму полку на Свят-Вечері був ген. Фрайтаґ та інші старшини. Всі вони подивляли наші звичаї та коляди, їздив теж ген. Фрайтаґ і до інших військових частин. Подібно захоплювалися також німці і словаки нашим Йорданом. Це особливо на Словаччині. Коли в німців у часі Різдва чималу ролю відігравали подарунки, тобто матеріяльне, в нас були коляди, отже, духовний, ідеальний зміст.

З отцем капеляном Михайлом Левенцем я і Дмитро Паліїв прикладно співпрацювали. Наші вояки багато завдячують його відданій праці для їхнього добра й тих родин, що виїхали з України. Втішався він популярністю, гарно проповідував, справді по-вояцькому, коротко і змістовно.

Ще на рідній землі, як творилась наша Дивізія і у Львові відбувалася перша дефіляда, що її я провадив, нас кількох діячів ходили до митрополита Андрея Шептицького прохати благословення для І УД. Був там і о. митрат д-р Василь Лаба. Знаємо, що Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький дуже прихильно ставився і до ДУН, а пізніше до нашої Дивізії. Тому-то большевицька пропаґанда так багато розписувалась і розписується про його «коляборантство» з німцями, згадуючи при тому завжди мене «незлим» словом як «лютого ворога українського народу», «вислужника Шептицькому» та «верховода І УД УНА».